english - français - nederlands   |   ga terug naar:   
 
 

Heet van de naald

 

 
 
Nieuwsbericht

 

23/11/2012 - VKG waarschuwt voor de verstikkingsdood van de kinderbijslagfondsen.


BRUSSEL - De kinderbijslagfondsen in België zijn de wanhoop nabij .. nadat de regering Di Rupo I in haar regeerakkoord eind 2011 de kinderbijslagfondsen al enkele miljoenen armer maakte met een besparing van respectievelijk 3 mio € (2012), 5 mio € (2013) en 5 mio € (2014), wordt in de laatste begrotingscontrole voor het jaar 2013 gevraagd nog 1 mio € extra op te hoesten. Bij de kinderbijslagfondsen staat het water hierdoor niet meer aan de lippen, maar er al (ver) over en er dreigt een financieel débacle voor de instellingen die al jaren een kwalitatieve dienstverlening leveren aan een extreem lage beheerskost …

 

De overheid vroeg in haar Regeerakkoord aan enkele meewerkende instellingen van Sociale Zekerheid om te besparen. De kinderbijslagfondsen werd een inspanning van respectievelijk 3 mio € (2012), 5 mio € (2013) en 5 mio € (2014) opgelegd. Daarboven wordt nu in de laatste begrotingscontrole voor het jaar 2013 gevraagd nog 1 mio € extra op te hoesten.

 

De overheid vergeet blijkt hierbij wel te zijn vergeten dat de kinderbijslagfondsen al jaren worden ‘geresponsabiliseerd’, ttz dat 15% van de werkingsmiddelen wordt afgerekend op de kwaliteit die zij leveren aan de gezinnen en hun kinderen.  Een systeem gericht op kwalitatief hoogstaande dienstverlening, is volledig operationeel, met als resultaat een heel hoge efficiëntie (gemiddelde voor 2012 is 96,13 %).


Dit in het wilde weg hakken met de budgettaire bijl, brengt de kinderbijslagfondsen, bij wie  het “vet al van de soep” is, in een financieel precaire situatie, tot op het punt van de verstikking.

Door de besparingen voor 2012 (3 mio €) sluiten al 1 op 3 vrije kinderbijslagfondsen het boekjaar 2012 af met een verlies van samen bijna 2 miljoen EURO.

 

De besparingen voor de volgende jaren verstikken de kinderbijslagfondsen:


- De garantie op tijdige (vaste datum) en correcte betaling (nauwkeurige opvolging) komt in gevaar


- Een domino-effect voor ook de andere kinderbijslagfondsen die nog net het hoofd boven water houden en ook met verlies zullen afsluiten, dreigt om de hoek.


- Geen ruimte voor investeringen, opleidingsinspanningen of de implementatie van een toekomstvisie met als gevolg een verminderde kwaliteit van het beheer (neerwaartse spiraal van daling van kwaliteit en vermindering van bijdrage omwille van lagere score in kwaliteit …)


- Het uiterste wettelijk voorziene redmiddel (artikel 94§8 kinderbijslagwet) bestaat erin dat de kinderbijslagfondsen zich wenden tot de aangesloten werkgevers  tot dekking van de administratiekost. Kortom, patronale bijdragen moeten de verliezen dekken… in de geschiedenis van de kinderbijslag ongezien.


Daarom trekken de kinderbijslagfondsen luider dan ooit de alarmbel:


- zij vragen NIET om bonussen om correct de opdracht uit te voeren waarmee zij zijn belast, maar wensen WEL een correcte, en leefbare betoelaging, die hen in staat stelt correct en tijdig de kinderbijslagvergoedingen, geboorte- en adoptiepremies uit te betalen zodat zij hun engagement naar de gezinnen kunnen blijven nakomen.


De strijd tegen de sociale fraude was, is en blijft in die zin dan ook altijd de facto de bezorgdheid van de kinderbijslagfondsen, zoals het een goede huisvader betaamt


- zij vragen dat geen enkele verdere budgettaire beslissingen worden genomen die de kinderbijslagfondsen NOG meer verstikken dan dat zij NU AL doen.


- zij vragen eveneens dat het niet-uitgekeerde deel van de responsabiliseringsportefeuille wordt aangewend om de besparingen in het regeerakkoord op te vangen


- zij vragen tenslotte dat alle organismen belast met een wettelijke opdracht binnen de  sociale zekerheid, minstens even ver worden geresponsabiliseerd

 

De fondsen zijn ook bezorgd over de toekomst : de middelen van de kinderbijslagfondsen in het federale model worden tot de laatste druppel uitgeperst. Met welke middelen zullen  - na overdracht naar de gemeenschappen -  de kinderbijslag en zijn actoren zuurstof krijgen om zich zo performant mogelijk te organiseren, eens de kelk al volledig is geledigd ? Het federale niveau verlegt dan enkel de problemen naar de gemeenschappen, met als finale gedupeerde de gezinnen en hun kinderen!


 

Koen Mortier,

Algemeen directeur VKG.
 

 

« ga terug

» VKG - Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vkg@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP