english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
 

Heet van de naald

 

 
 
Nieuwsbericht

 

21/08/2015 - Schoolpremie te laag voor 87% van de Belgen


Private kinderbijslagfondsen bevroegen 16.500 gezinnen over schoolpremie en kinderbijslag

Brussel, 06/08/2015 - Ouders die kinderbijslag ontvangen, krijgen morgen (7 augustus) de schoolpremie op hun rekening gestort. Dat extraatje bij de kinderbijslag van juli wordt elk jaar voor de start van het nieuwe schooljaar uitbetaald. Uit een grootschalige enquête van de private kinderbijslagfondsen blijkt dat ouders de schoolpremie ook effectief gebruiken waarvoor ze bedoeld is. 83% van de Belgen betaalt er de schoolkosten mee. Bij gezinnen met beperkte inkomsten loopt dat op tot meer dan 90%. Het bedrag mag volgens 87% van de Belgen wel hoger.

 

 

 

Schoolpremie te laag voor 87% van de Belgen


Private kinderbijslagfondsen bevroegen 16.500 gezinnen over schoolpremie en kinderbijslag

 

Brussel, 06/08/2015 - Ouders die kinderbijslag ontvangen, krijgen morgen (7 augustus) de schoolpremie op hun rekening gestort. Dat extraatje bij de kinderbijslag van juli wordt elk jaar voor de start van het nieuwe schooljaar uitbetaald. Uit een grootschalige enquête van de private kinderbijslagfondsen blijkt dat ouders de schoolpremie ook effectief gebruiken waarvoor ze bedoeld is. 83% van de Belgen betaalt er de schoolkosten mee. Bij gezinnen met beperkte inkomsten loopt dat op tot meer dan 90%. Het bedrag mag volgens 87% van de Belgen wel hoger.

 

Morgen vinden de ouders met kinderen die recht hebben op kinderbijslag, de jaarlijkse schoolpremie op hun rekening. De Vereniging van Private Kinderbijslagfondsen voerde een enquête uit bij 16.479 Belgische ouders. Koen Mortier, algemeen directeur van de Vereniging: “De Belgen beschouwen de schoolpremie als een zeer welgekomen duwtje in de rug. En ook zonder de maandelijkse kinderbijslag kan de Belg niet meer. Het systeem van de Belgische kinderbijslagen is populair bij de bevolking. De private kinderbijslagfondsen zijn alvast in de wolken dat, met meer dan 95% klantentevredenheid, ook de wijze waarop de fondsen het managen op algemeen goedkeuren kan rekenen.”

 

83% van de Belgen gebruikt schoolpremie ook effectief voor schoolmateriaal

 

De schoolpremie blijkt voor de gezinnen een duwtje in de rug op het juiste moment, met de schoolkosten die telkens pieken aan het begin van het schooljaar. 83% van de Belgen (78% van de Vlamingen, 89% van de Brusselaars en 90% van de Walen) betaalt er dan ook de schoolkosten mee. Daarnaast wordt de schoolpremie ook opgenomen in het gezinsbudget (44% van de Vlamingen, 37% van de Brusselaars en 32% van de Walen). Slechts een minderheid van de ouders (2%) gaat ermee op vakantie of besteedt het aan een gezinsuitstap (4%).

 

Het bedrag mag wel veel hoger liggen, zo meent 87% van de Belgen (84% van de Vlamingen, 90% van de Brusselaars en 92% van de Walen). De schoolpremie verdelen over een jaar en het bedrag opnemen in de maandelijkse kinderbijslag, vindt 78% van de gezinnen geen goed idee (76% van de Vlamingen, 76% van de Brusselaars en 83% van de Walen).

 

De schoolpremie moet daarnaast evolueren met de leeftijd van het kind. Een student verdient een hogere premie dan een kleuter, zo meent 89% van de Belgen (89% van de Vlamingen, 85% van de Brusselaars en 90% van de Walen). Leeftijdsbeperkingen zijn uit den boze: de schoolpremie beperken tot 18 jaar vindt weinig steun bij 87% van de ouders (86% van de Vlamingen, 86% van de Brusselaars en 90% van de Walen), net als een toekenning van de schoolpremie pas vanaf 6 jaar. 62% van de Belgen kant zich daar tegen (62% van de Vlamingen, 64% van de Brusselaars en 60% van de Walen).

 

Ook de gezinssituatie moet een rol spelen bij het verdelen van de schoolpremie. Dat vinden vooral ouders die een verhoogde kinderbijslag krijgen. Volgens 83% van hen (tegenover 55% bij de ouders met gewone kinderbijslag) moeten alleenstaanden of wezen een verschillende schoolpremie krijgen. Ook het inkomen van de ouders moet een rol spelen, zo meent 77% van de ouders met een verhoogde bijslag (tegenover 47% van de ouders met gewone kinderbijslag).

 

Waar 61% onder hen vindt dat de schoolpremie afgeschaft moet worden voor ouders met een hoger inkomen, doet slechts 42% van de ouders met gewone kinderbijslag dat.

 

99% van de gezinnen wil maandelijkse kinderbijslag niet inruilen voor een fiscaal alternatief

 

Net zoals de schoolpremie wordt ook de kinderbijslag doelgericht gebruikt. 65% van de Belgen (68% van de Vlamingen, 60% van de Brusselaars en 62% van de Walen) gebruikt de kinderbijslag voor basiskosten als voeding en kleding.

 

Daarnaast gebruikt ook 45% van hen de kinderbijslag voor onderwijszaken zoals studiebegeleiding en een kot (40% van de Vlamingen, 51% van de Brusselaars en 51% van de Walen) en 36% van de ouders (37% van de Vlamingen, 31% van de Brusselaars en 35% van de Walen) neemt het bedrag (ook) op in het globale gezinsbudget. Bij gezinnen met een sociale toeslag stijgt dit tot 75% voor basiskosten en 54% voor onderwijskosten.

 

Bijna 60% van de Belgen (59% van de Vlamingen, 58% van de Brusselaars en 56% van de Walen) vindt niet dat de kinderbijslag beperkt mag worden tot een maximum aantal kinderen. Ze zijn ook geen voorstander van een leeftijdsbeperking (58% van de Vlamingen, 64% van de Brusselaars en 67% van de Walen). De teneur is dat elk kind recht heeft op kinderbijslag. En net zoals de schoolpremie mee moet evolueren met de leeftijd van het kind, zo moet ook de kinderbijslag dat doen. Dat vindt alvast 86% van de Belgen (86% van de Vlamingen, 84% van de Brusselaars en 89% van de Walen).

 

89% van de gezinnen wil de kinderbijslag maandelijks blijven ontvangen en zelf zijn gezinsbudget beheren (89% van de Vlamingen, 85% van de Brusselaars en 90% van de Walen). Alternatieve voorstellen zoals de kinderbijslag samen storten met het maandelijkse loon of de sociale uitkering, of via de fiscaliteit zijn niet populair. Slechts één op de honderd ouders vindt dat laatste een goed idee. “Gezinnen hebben graag wat goed werkt en willen dat behouden, zeker in het licht van de nakende hervorming en regionalisering.

 

De private kinderbijslagfondsen zijn de partner voor de toekomst, dankzij hun expertise en efficiëntie. Niet voor niets ondersteunen zij maand na maand driekwart van de Belgische kinderen en meer dan één miljoenen gezinnen”, aldus Koen Mortier.

 

Belg streng voor sjoemelende ouders

 

Tot slot blijken de Belgen streng voor sjoemelende ouders. 94% van de Belgen (94% van de Vlamingen, 91% van de Brusselaars en 95% van de Walen) vindt dat ouders in die gevallen een sanctie moeten krijgen of een tijd geen kinderbijslag meer mogen ontvangen. 62% van de Belgen (64% van de Vlamingen, 56% van de Brusselaars en 60% van de Walen) vindt dat hetzelfde geldt voor ouders die hun kinderen niet de nodige medische zorgen geven. Maar ze zijn milder voor kinderen die in het buitenland gaan studeren (87% van de Vlamingen, 84% van de Brusselaars en 88% van de Walen), niet slagen voor hun examens (89% van de Vlamingen, 86% van de Brusselaars en 86% van de Walen) of spijbelen/van school gestuurd worden (54% van de Vlamingen, 47% van de Brusselaars en 40% van de Walen).

 


Over de kinderbijslagbarometer


16.479 ouders die vandaag kinderbijslag ontvangen, namen deel aan deze online enquête die liep van 2 juli tot 26 juli 2015. Het uitgebreide onderzoek geeft een representatief beeld van de gezinnen met kinderen in de verschillende regio’s van het land (58% van de respondenten wonen in Vlaanderen, 30% in Wallonië, 11% in Brussel en 0,4% in de Duitstalige Gemeenschap).

 

Over de Vereniging van Private Kinderbijslagfondsen


De Vereniging van Private Kinderbijslagfondsen (Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen of kortweg VKG) is de beroepsvereniging van de private kinderbijslagfondsen in België. Samen betalen de private kinderbijslagfondsen jaarlijks meer dan 4 miljard euro kinderbijslag uit aan 1,1 miljoen gezinnen van werknemers en zelfstandigen. Ze ondersteunen maand na maand bijna 2 miljoen kinderen (of meer dan 70% van de Belgische jongeren) bij het uitbouwen van hun toekomst.

 

De 10 private kinderbijslagfondsen (Partena Professional, Acerta, Xerius, Attentia, Group S, Securex, ADMB, UCM, Mensura en Horizon-Het Gezin) stellen samen zo’n 1.450 medewerkers tewerk.

 

 

INFOGRAFIEK

 

 

 

« ga terug

┬╗ VKG - Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vkg@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP