english - français - nederlands   |   ga terug naar:   
 
 

Heet van de naald

 

 
 
Nieuwsbericht

 

17/09/2015 - Gezinnen rekenen op kinderbijslag voor dure septembermaand


Onzekerheid toekomst private kinderbijslagfondsen brengt continuïteit uitbetaling in het gedrang

Brussel, 17/09/2015 - De private kinderbijslagfondsen peilden in een grootschalige enquête naar de gezinsfinanciën en de kinderbijslag in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag. Uit dat onderzoek blijkt dat 63% van de Belgische gezinnen met kinderen het nauwelijks redt met het gezinsinkomen en dat ze rekenen op de kinderbijslag voor de aankoop van schoolmateriaal tijdens de dure maand september. “Dit toont aan dat de kinderbijslag van cruciaal belang blijft voor de gezinnen. De Vlaamse regering moet nu in actie schieten om de continuïteit van de kinderbijslag te garanderen”, zeggen de kinderbijslagfondsen.

 

Gezinnen rekenen op kinderbijslag voor dure septembermaand

 

Onzekerheid toekomst private kinderbijslagfondsen brengt continuïteit uitbetaling in het gedrang

 

Brussel, 17/09/2015 - De private kinderbijslagfondsen peilden in een grootschalige enquête naar de gezinsfinanciën en de kinderbijslag in het kader van de regionalisering van de kinderbijslag. Uit dat onderzoek blijkt dat 63% van de Belgische gezinnen met kinderen het nauwelijks redt met het gezinsinkomen en dat ze rekenen op de kinderbijslag voor de aankoop van schoolmateriaal tijdens de dure maand september. “Dit toont aan dat de kinderbijslag van cruciaal belang blijft voor de gezinnen. De Vlaamse regering moet nu in actie schieten om de continuïteit van de kinderbijslag te garanderen”, zeggen de kinderbijslagfondsen.

 

  • Kinderbijslag cruciaal voor Belgische gezinnen
  • Belgen zien een blijvende rol weggelegd voor de private kinderbijslagfondsen
  • Gezinnen vinden het nuttig dat private kinderbijslagfondsen evolueren naar gezinsloket
  • Belgische gezinnen willen liever zelf hun kinderbijslagfonds kiezen, al geeft 85% aan bij het huidige fonds te willen blijven

 

Kinderbijslag cruciaal voor het gezinsbudget

 

De enquête werd afgenomen bij 16.479 Belgische ouders en peilde naar het gezinsbudget en de rol van de kinderbijslag in het bijzonder. Opvallend is dat de kinderbijslag vandaag nog steeds een belangrijke buffer betekent voor ouders. 63% van de Belgische gezinnen (55% van de Vlamingen, 74% van de Brusselaars en 74% van de Walen) met kinderen komt moeilijk rond met het gezinsinkomen. Bij gezinnen die een verhoogde kinderbijslag ontvangen, heeft zelfs 83% het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

 

Voornamelijk in de maand september is de kinderbijslag van cruciaal belang. 45% van de Belgische gezinnen (40% van de Vlamingen, 51% van de Brusselaars en 51% van de Walen) zegt op de kinderbijslag te rekenen voor onderwijszaken zoals studiemateriaal, trein- en busabonnementen, studiebegeleiding, een kot,...

 

De kinderbijslag is een essentiële financiële ruggensteun, zo blijkt: 78% van de Belgen (82% van de Vlamingen, 77% van de Brusselaars en 70% van de Walen) geeft aan dat deze maandelijkse bijdrage een belangrijk deel uitmaakt van het gezinsbudget. Bij gezinnen met een sociale toeslag stijgt dat cijfer tot 92%.

 

 

Hervorming kinderbijslag: gezinnen willen continuïteit bij private kinderbijslagfondsen

 

De kinderbijslag werd met de zesde staatshervorming geregionaliseerd en wordt door de huidige Vlaamse regering verder ingevuld. De wijze waarop de fondsen de kinderbijslag op dit moment managen, kan op algemeen goedkeuren rekenen. Wat tevredenheid betreft over de stiptheid, scoren de kinderbijslagfondsen erg hoog: 99% van de Belgen is daar tevreden over.

 

De grootste bekommernis van de Belgen (99%) in de overgangsperiode is de continuïteit van de dienstverlening en de uitbetalingen.

 

Het is duidelijk dat de Belgen een rol weggelegd zien voor de private kinderbijslagfondsen, en niet voor andere private instellingen of plaatselijke besturen (gemeentediensten, OCMW,…). 81% van de Belgen (77% van de Vlamingen, 84% van de Brusselaars en 87% van de Walen) vindt dat de huidige vrije kinderbijslagfondsen het best geplaatst zijn om in de toekomst de kinderbijslag te beheren en uit te betalen.

 

11% is gewonnen voor een samenwerking tussen de private kinderbijslagfondsen en de regionale overheid (12% van de Vlamingen, 8% van de Brusselaars en 8% van de Walen). Een volledige inkapseling bij een regionale overheid ziet slechts 4% van de Belgen zitten (5% van de Vlamingen, 3% van de Brusselaars en 2% van de Walen) en nieuwe private partners (zoals instellingen uit de bank- en verzekeringssector, een ziekenfonds of vakbond) kunnen slechts 2% van de publieke opinie bekoren (2% van de Vlamingen, 2% van de Brusselaars en 1% van de Walen).

 

 

Vraag naar gezinsloket

 

Drie kwart van de Belgische gezinnen (74%) zegt voorstander te zijn van aanvullende diensten door de kinderbijslagfondsen (72% van de Vlamingen, 78 % van de Brusselaars en 75% van de Walen). 87% onder hen wil graag ondersteuning van het kinderbijslagfonds op het vlak van onderwijs zoals voor studiebeurzen en -advies.

 

Een duidelijke meerderheid (73%) van de Belgen (72% van de Vlamingen, 78% van de Brusselaars en 75% van de Walen) ziet de kinderbijslagfondsen dan ook graag evolueren naar een gezinsloket, een soort centraal aanspreekpunt voor alle diensten voor gezinnen. Meer dan de helft van de respondenten (63%) nam de afgelopen twee jaar contact op met zijn kinderbijslagfonds (60% van de Vlamingen, 68% van de Brusselaars en 66% van de Walen). Het ging dan voornamelijk over het inwinnen van inlichtingen over de kinderbijslag of het invullen van een document, of om een wijziging te melden.

 

 

Tevreden gezinnen willen geen postorderbedrijf

 

“Gezinnen willen dus meer en meer een beroep doen op de private kinderbijslagfondsen. Bovendien zijn ze tevreden over de huidige situatie en vragen ze om continuïteit”, zegt Koen Mortier, algemeen directeur van de Vereniging van Private Kinderbijslagfondsen. “Het klassieke gezin bestaat niet meer. De private kinderbijslagfondsen kunnen inspelen op complexe gezinssituaties en beschikken over een doorgewinterde administratie die alles naadloos kan opvolgen.”

 

95% van de Belgische gezinnen is tevreden over het advies en de informatie en 93% over de administratieve uitwisseling van gegevens. “Gezinnen willen geen postorderbedrijf, maar een efficiënte instelling – zoals de kinderbijslagfondsen – die adequaat kan inspelen op hun specifieke situatie en bij wie ze steeds terechtkunnen”, aldus Koen Mortier.

 

 

Gezinnen willen zelf kiezen

 

73% van de Belgische gezinnen geeft aan zelf zijn kinderbijslagfonds te willen kiezen (68% van de Vlamingen, 83% van de Brusselaars en 82% van de Walen). Al zegt 85% wel bij zijn huidige fonds te willen blijven.

 

“De Belgische gezinnen zijn bijzonder tevreden over de huidige gang van zaken, zo tonen de enquêteresultaten. Op dit moment buigen de Vlaamse regeringspartners zich over het betaalcircuit voor de kinderbijslag. Het is duidelijk dat ze het winning team dat de private kinderbijslagfondsen zijn, niet moeten veranderen. Er is een reële vraag van de Belgen om verder te gaan op het huidige pad en zelfs extra diensten te gaan aanbieden”, aldus Koen Mortier.

 

Over de kinderbijslagbarometer

 

16.479 ouders die vandaag kinderbijslag ontvangen, namen deel aan deze online enquête die liep van 2 juli tot 26 juli 2015. Het uitgebreide onderzoek geeft een representatief beeld van de gezinnen met kinderen in de verschillende regio’s van het land (58% van de respondenten wonen in Vlaanderen, 30% in Wallonië, 11% in Brussel en 0,4% in de Duitstalige Gemeenschap).

 

Over de Vereniging van Private Kinderbijslagfondsen

 

De Vereniging van Private Kinderbijslagfondsen (Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen of kortweg VKG) is de beroepsvereniging van de private kinderbijslagfondsen in België. Samen betalen de private kinderbijslagfondsen jaarlijks meer dan 4 miljard euro kinderbijslag uit aan 1,1 miljoen gezinnen van werknemers en zelfstandigen. Ze ondersteunen maand na maand bijna 2 miljoen kinderen (of meer dan 70% van de Belgische jongeren) bij het uitbouwen van hun toekomst.

 

De 10 private kinderbijslagfondsen (Partena Professional, Acerta, Xerius, Attentia, Group S, Securex, ADMB, UCM, Mensura en Horizon-Het Gezin) stellen samen zo’n 1.450 medewerkers tewerk.

 

 

INFOGRAFIEK

 

 

« ga terug

» VKG - Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vkg@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP