english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
   
 
Wat is een kinderbijslagfonds?

 

 

De kinderbijslagfondsen zorgen ervoor dat de juiste gezinsvergoeding (kinderbijslag, geboorte- en adoptiepremie, leeftijdsbijslag, supplementen, …) betaald wordt aan de juiste persoon voor het juiste kind op het juiste ogenblik en zonder onderbreking. Daarbij houden ze rekening met alle omstandigheden, zoals bij wijziging van de gezinstoestand, verandering van werkgever, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensionering en zoveel meer. Het kinderbijslagfonds krijgt die informatie meestal automatisch via de werkgever maar U kan ook rechtstreeks terecht bij uw persoonlijke dossierbeheerder.

┬╗ VKG - Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vkg@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP