english - fran├žais - nederlands   |   ga terug naar:   
 
   
 
Waarom beroep doen op een kinderbijslagfonds ?

 


Een kinderbijslagfonds moet het juiste bijslag aan kinderbijslag betalen op de vaste datum aan de juiste persoon voor het juiste kind van de juiste rechthebbende. Het huidig stelsel staat dicht bij de bevolking, de kwaliteit van de dienstverlening wordt wetenschappelijk opgevolgd en is ronduit uitstekend. De financiering is duurzaam.
Deze goede prestaties zijn voornamelijk toe te schrijven aan volgende kenmerken :

  • De vrije kinderbijslagfondsen zijn concurrenten, niet op basis van hun prijzen (de fondsen factureren immers hun diensten niet aan de gebruikers), maar op basis van de kwaliteit van hun dienstverlening.
  • De genieters van kinderbijslagen hoeven zelf geen kinderbijslag aan te vragen en moeten weinig of geen informatie meedelen aan het bevoegde fonds. De gegevensgaring gebeurt langs de Kruispuntbank en, voor zeer recente of precieze informatie, langs de personeelsdienst van de onderneming. De sociale begeleiding van de werkgevers is bijzonder belangrijk bij het openen van een nieuw recht en bij het doorgeven van informatieverzoeken en antwoorden.
  • Bij wijziging van fonds zorgen een brevettensysteem en provisionele betalingen voor een naadloze overgang. Een onderbreking in de uitkeringen kan zich enkel voordoen wanneer, door wijzigingen in de gezinssituaties, niemand nog weet aan welke bijslagtrekkende en voor welk rechtgevend kind moet betaald worden.
  • Een eventuele nieuwe uitbetalingsinstelling zal een zelfde ervaring en een zelfde motivatie moeten hebben als de huidige instellingen om even professioneel en goedkoop te zijn.
  • De kinderbijslagfondsen zijn als instelling zeer geapprecieerd door de sociale operatoren zoals het OCMW, de syndicaten en de mutualiteiten. In onze maatschappij kunnen de armsten of de behoeftigen vaak de administratieve doolhof niet aan. De kinderbijslagfondsen zijn ter plaatse en zijn goed gewapend om hen te begeleiden.
  • Gezin en beroep zijn steeds minder stabiel. De kennis van wat leeft bij de mensen en van de plaatselijke socio-economische omgeving zijn de jokers voor het voortbestaan van de kinderbijslagfondsen. Door hun beschikbaarheid en aandacht en hun inplanting kennen de kinderbijslagfondsen de noden van morgen.

 

┬╗ VKG - Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen
   Rue d'Accolay straat 40 - 1000 Brussel
   T. 02/230.27.23 - F. 02/230.14.57 vkg@synergie4.be
Aansprakelijkheid     Copyright DMenP